ปัญหานกเขาไม่ขัน ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

ภาวะนกเขาไม่ขัน เกิดขึ้นได้จากทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงปัจจัยเสริมอื่น ๆ อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด

อาการนกเขาไม่ขันเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพต่างที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมสรรถภาพทางเพศเพียงอย่างเดียว และนกเขาไม่ขันก็ไม่ได้เกิดปัญหากับผู้ชายสูงวัยเท่านั้นแต่สามารถเกิดปัญหากับผู้ชายวัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพได้เช่นกัน

เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของอาการนกเขาไม่ขัน เสื่อมสมถภาพทางเพศมากขึ้น สามารถศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามหัวข้อต่อไปนี้

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

อาการนกเขาไม่ขันเกิดขึ้นได้อย่างไร

อาการนกเขาไม่ขั้นหรืออวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัว ยังรวมไปถึงภาวะอวัยวะเพศแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรือมีปัญหาการหลั่งเร็ว บางท่านหลั่งช้าเกินไป หรือปวดเมื่อหลั่ง หากพบว่ามีอาการเหล่านี้และเป็นมานานกว่า 2-3 สัปดาห์หากจนเกิดความกังวล ควรเข้าพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง จากนั้นจึงตรวจร่างกายเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ อัลตราซาวด์ และตรวจการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

สาเหตุหลักของการเกิดภาวะนกเขาไม่ขัน เกิดขึ้นได้จากทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงปัจจัยเสริมอื่น ๆ อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด และนิสัยบางอย่าง โดยสาเหตุหลักของการเกิดภาวะนกเขาไม่ขัน แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุ ดังนี้

สาเหตุด้านร่างกาย เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพต่าง ๆ ของร่างกายและความต้องการทางเพศลดลง รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังอาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด และผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ

 • การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง มักเกิดกับชายกลุ่มอายุมาก ทำให้การทำงานของระดับเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ลดลง ระดับโปรแลกติน (Prolactin) เพิ่มขึ้น หรือภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป
 • เลือดไหลเข้าไปในองคชาตไม่เพียงพอ เกิดจากภาวะผิดปกติ หรือโรคต่าง ๆ เช่น เส้นเลือดขอดหรืออุดตัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง
 • องคชาตไม่สามารถเก็บเลือดไว้ได้ในระหว่างการแข็งตัว เกิดจากเส้นเลือดำรั่ว ทำให้ไม่สามารถคงการแข็งตัวได้

 

การส่งข่าวของเส้นประสาทจากสมอง หรือไขสันหลัง ไม่สามารถส่งมายังองคชาตได้ มักพบในผู้ป่วยที่มีโรคที่ส่งผลถึงระบบประสาท เช่น โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคพาร์กินสัน และโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนี้ การบาดเจ็บหรือเคยได้รับการผ่าตัดที่เชิงกรานมาก่อนก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำลายเส้นประสาทที่มาเลี้ยงองคชาตได้เช่นกัน<>/p>

สาเหตุด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และ ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุทางใจที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย บางกรณีอาจเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ กระตุ้นให้อารมณ์ทางเพศเป็นไปในแง่ลบ ส่งผลให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์จะต้องอาศัยปัจจัยจากจิตใจและร่างกายร่วมกัน หากไม่มีอารมณ์ร่วม ต่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง ก็ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย หรือเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ

ความเครียดที่ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์จนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล ความกังวลเวลามีเพศสัมพันธ์ เช่น กลัวจะทำให้ไม่ถูกใจคู่รัก กลัวตั้งครรภ์ หรือกลัวเจ็บ จนส่งผลต่ออารมณ์ทางเพศและอาการนกเขาไม่ขันได้เช่นกัน ร่วมไปถึงความเคยชิน โดยคุณอาจจะเคยชินกับการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม ๆ จนทำให้ไม่มีอารมณ์ร่วมก็ได้

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

สัญญาณโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือสัญญาณนกเขาไม่ขัน

ลักษณะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายแบ่งออกเป็น 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะเกิดขึ้นในโอกาส หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • การแข็งตัวเกิดจากอวัยวะเพศถูกกระตุ้นโดยตรง และเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reaction) โดยเส้นประสาทจากสมอง หรือไขสันหลัง จะส่งสัญญาณให้เลือดไหลเข้าไปในองคชาต และคงอยู่ภายในนั้น ซึ่งความดันเลือดจะทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวนั่นเอง
 • เกิดจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มองเห็น หรือได้ยิน รวมถึงจินตนาการในสมอง เช่น ภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ หรือภาพผู้หญิงเปลือยกาย เป็นต้น
 • เกิดจากอวัยวะเพศมีการตื่นตัวเองขณะที่กำลังนอนหลับ เนื่องจากร่างกายต้องการให้อวัยวะเพศได้รับออกซิเจนมาเลี้ยงอย่างเต็มที่

จะรู้ได้อย่างไรว่า สมรรถภาพทางเพศของเราทำงานได้อย่างปกติหรือไม่

สามารถสังเกตการทำงานของสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยตัวเอง เช่น มีอาการนกเขาไม่ขัน หรือ อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ปกติไหม หากแข็งตัว สามารถแข็งตัวไปจนถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมรักหรือไม่ ปริมาณการหลั่งของอสุจิ อาการนกเขาไม่ขันมักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และฮอร์โมนเป็นหลัก การตรวจระดับฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับเพศชาย เช่น ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ หรือการทำงานของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน เป็นต้น

การตรวจสุขภาพรงกายเป็นประจำนั้น นอกจากจะตรวจความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ได้แล้ว ยังรวมไปถึงการตรวจภาวะของโรคประจำตัวอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โรคเกาต์ ด้วยการตรวจระดับกรดยูริกในปัสสาวะ โรคเบาหวาน ด้วยการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด รวมไปถึงสุขภาพร่างกายทั่วไป ซึ่งทำให้เราสามารถดูแลร่างกายได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้นอาการของนกเขาไม่ขันจึงเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ หาไม่อยากเกิดอาการนกเขาไม่ขัน จำเป็นต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงและพักผ่อนจิตใจควบคู่กันไปด้วย

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

อาการนกเขาไม่ขันเป็นสัญญาณแรกของการเกิดโรคร้ายแรง

โรคเสื่อมสมรรภาพทางเพศ หมายถึง ภาวะที่นกเขาไม่ขัน หรืออวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรือบางรายอาจจะแข็งตัวแต่ไม่นานพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางร่างกายและจิตใจ เช่น ความมั่นใจลดลง มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ เกิดความกังวลใจและหงุดหงิด ซึ่งกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และหลอดเลือด นกเขาไม่ขันจึงไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ความสุขของการมีกิจกรรมทางเพศเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสุขภาพร่างกายอีกด้วย

ปัจจุบันอาการนกเขาไม่ขันไม่ได้มีเพียงกลุ่มชายสูงวัยเท่านั้นที่มีความเสี่ยง แต่อาการนกเขาไม่ขันก็สามารถเกิดขึ้นในวัยรุ่นได้เช่นกัน โอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการเกิดอาการนกเขาไม่ขัน เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่มีการทำงานอย่างหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล หรือผลข้างเคียงจากการรับประทานยาต้านโรคซึมเศร้า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขัน

สาเหตุความเสี่ยงของอาการนกเขาไม่ขัน มีหลายปัจจัย และสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน มีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

 • การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการใช้สารเสพติด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเสื่อมสรรถภาพทางเพศ
 • ไม่ออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ เพราะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย
 • โรคประจำตัว อาทิ โรคความดันโลหิต โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
 • การผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกราน บริเวณกระดูกสันหลัง ต่อมลูกหมากหรือท่อปัสสวะ

อาการนกเขาไม่ขันเกี่ยวกับระบบกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

สิ่งเร้ากระตุ้นให้สมองหลั่งสารสื่อประสาท ไปกระตุ้นให้อวัยวะเพศหลั่งสารไนตริกออกไซด์ สารไนตริกออกไซด์ จะกระตุ้นให้เส้นเลือดแดงในอวัยวะเพศขยาย 2 เท่า ทำให้เลือดเข้าไปในเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศ เมื่อเลือดเข้าไปในอวัยวะเพศ จะทำให้เนื้อเยื่ออวัยวะเพศขยายตัว และไปกดทับเส้นเลือดดำเข้ากับปลอกหุ้มอวัยวะเพศ ทำให้เลือดถูกกักเก็บในอวัยวะเพศได้ จึงเกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างเต็มที

โรคเสื่อมสรรถภาพทางเพศที่มีอาการนกเขาไม่ขันแบ่งความรุนแรงของอาการออกได้ทั้งหมด 3 ระดับ

 • ระดับน้อย คือ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเกือบทุกครั้ง
 • ระดับปานกลาง คือ มีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จเพียงครั้งหนึ่ง
 • ระดับรุนแรง คือ มีเพศสัมพันธ์ไม่สำเร็จเลย

หากเกิดภาวะเสื่อมสรรถภาพทางเพศหรือมีอาการนกเขาไม่ขันให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเป็นเกิดเป็นโรคประจำตัวในอนาคต เพราะโรคเสื่อมสรรถภาพทางเพศเชื่อมโยงกับระบบสมอง อาการนกเขาไม่ขันเกิดจากสาเหตุความผิดปกติในร่างกาย อาจเป็นสัญญาณบอกถึงความผิดปกติของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอื่น ๆ

ซึ่งในอนาคตส่งผลให้เส้นเลือดหัวใจหรือสมองตีบ จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายรักษาและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงในระยะยาวระบบการทำงานของเลือดในร่างกาย อาการนกเขาไม่ขันไม่ใช่เพียงเรื่องเล็ก ๆ อีกต่อไป

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

อาการนกเขาไม่ขันหรือเสื่อมสรรถภาพทางเพศมีแนวทางการรักษาอย่างไร

อาการนกเขาไม่ขันหมายถึงการที่ไม่สามารถทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวหรือคงสภาพการแข็งตัวไม่ได้นาน อาการหลั่งเร็วหรือปวดเวลาหลั่ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ ส่งผลให้นกเขาไม่ขันหรืออวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวแม้ว่าจะมีความต้องการทางเพศ หากมีอาการดังกล่าวจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

อันดับแรกแพทย์จะทำการซักประวัติ เรื่องลักษณะของการแข็งตัว ความต้องการทางเพศ ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ ประวัติการเจ็บป่วย และการผ่าตัดในอดีต โรคประจำตัว ยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ หลังจากนั้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความผิดปกติที่อวัยวะเพศ ขนาดของลูกอัณฑะ บางรายอาจจะต้องตรวจดูต่อมลูกหมากเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย

 • แพทย์อาจจะตรวจเลือดดูโรคประจำตัว เช่น น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต ตรวจคัดกรองหามะเร็งต่อมลูกหมาก และตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชาย ในผู้ป่วยที่มีความต้องการทางเพศลดลงด้วย
 • การตรวจหาความผิดปกติในเส้นเลือดของอวัยวะเพศ (Penile Doppler ultrasound) ซึ่งจะตรวจในผู้ป่วยบางกรณีที่มีปัญหาขั้นรุนแรง โดยเป็นการตรวจวัดการทำงานของเส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดำในอวัยวะเพศ เพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการรักษา
 • สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องเริ่มต้นจากการรักษาโรคประจำตัว เช่น ควบคุมน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด และความดันโลหิต งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการลดน้ำหนัก

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

วิธีการรักษาอาการนกเขาไม่ขันมีมากมายหลายวิธี

 • การรักษาด้วยการรับประทานยา ยาที่ใช้อยู่ในกลุ่ม PDE-5 inhibitor (Phosphodiesteras-5 inhibitor) ที่ออกฤทธิ์เฉพาะในการขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดไปที่อวัยวะเพศมากขึ้น อวัยวะเพศก็สามารถแข็งตัวได้ดีขึ้น ได้แก่ ยาไวอะกร้า (sildenafil) ยาเลวิตร้า(vardenafil) และยาเซียลิส (tadalafil) ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากการรักษา อาจจะมีอาการปวดศีรษะ คัดจมูก หน้าแดง มองเห็นภาพมีสีฟ้าและอื่น ๆ เป็นต้น ยาในกลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีประวัติการใช้ยาที่มีส่วนผสมของ Nitrate เช่นยาอมใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดหัวใจ เพราะจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงรุนแรง
 • การให้ฮอร์โมนทดแทน สามารถให้การรักษาโดยยามาตรฐานร่วมกับการทดแทนฮอร์โมนเข้าร่างกาย ทั้งวิธีฉีดยา หรือเจลทาผิวหนัง หรือในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน
 • สายอุปกรณ์ เครื่องปั๊มสุญญากาศและยางรัดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเข้าสู่อวัยวะเพศได้มากขึ้น เพื่อช่วยรักษาอาการนกเขาไม่ขัน โดยอาศัยหลักการปั๊มอากาศและช่วยให้เลือดถูกดึงให้เข้าไปที่เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้น
 • การฉีดยา เพื่อให้หลอดเลือดขยายตัวและสามารถนำเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชายจนเกิดการแข็งตัวได้ วิธีนี้แพทย์ต้องฉีดยาเข้าที่อวัยวะเพศชาย รวมถึงการแนะนำและสอนวิธีการฉีดยาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฉีดยาด้วยตัวเองได้
 • การผ่าตัด การรักษาด้วยการผ่าตัดใส่แกนองคชาติเทียม โดยวัสดุที่ใช้มีหลายชนิด การผ่าตัดต้องทำโดยศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์
 • การรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อสร้างหลอดเลือดใหม่ ทางเลือกใหม่ในการรักษาอาการนกเขาไม่ขัน คือการใช้คลื่นกระแทกแบบเส้นตรง (Linear Shockwave Therapy: LSWT) ส่งพลังงานไปกระตุ้นเนื้อเยื่อฟองน้ำในอวัยวะเพศชายให้เกิดการสะเทือนแบบอ่อนและเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ทำให้การไหลเวียนและการคั่งของเลือดดีขึ้น เป็นการแก้ไขการไม่แข็งตัวที่ต้นเหตุอย่างถาวร หากมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ก็สามารถรับการด้วยวิธีนี้ได้

อาการนกเขาไม่ขันเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพต่างที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมสรรถภาพทางเพศเพียงอย่างเดียว และนกเขาไม่ขันก็ไม่ได้เกิดปัญหากับผู้ชายสูงวัยเท่านั้นแต่สามารถเกิดปัญหากับผู้ชายวัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพได้เช่นกัน

วิธีรักษาอาการนกเขาไม่ขัน

อาหารที่มีประโยชน์ที่จะทำให้นกเขาไม่ขันกลับมาตื่นตัวและขันได้ตามปกติ

“นกเขาไม่ขัน” คือ อาการของผู้ชายจำนวนไม่น้อย ที่กำลังประสบปัญหาในขณะนี้ อาการนกเขาไม่ได้เกิจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมไม่ใส่ใจตนเอง เช่น การรับประทานอาหารไม่ครบ 5หมู่ การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า ไม่ออกกำลังกาย และความเครียด ส่งผลให้นกเขาไม่ขัน และหากต้องการให้นกเขากลับขันจะต้องรับประทานอะไรดี

 • อาหารประเภทที่มีธาตุสังกะสี หรือ ซิงค์ อาหารประเภทนี้มีประโยชน์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเพศชายทำให้การทำงานของสเปิร์มแข็งแรงยิ่งขึ้น ธาตุสังกะสีจะมีอยู่ใน เนย นม ปู กุ้ง ไข่
 • วิตามินอี วิตามินชนิดนี้ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เพราะอาการนกเขาไม่ขัน เกิดจากเลือดไหลเวียนไม่ไม่สะดวก วิตามินอีพบมากใน ถั่วอัลมอนด์ มะม่วง บล็อกโคลี่
 • ผักใบเขียว สารคลอโรฟิลล์ หรือ เบต้าแคโรทีน ผักใบเขียวจะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์อวัยวะเพศได้อย่างดี ช่วยทำให้เซลล์บริเวณอวัยวะเพศชายไม่ทรุดโทรมไปตามวัย ทำให้นกเขาขันได้ดีอยู่เสมอ
 • แตงโม ผมไม้สีแดงชนิดนี้เต็มไปด้วยกรดอะมิโน ที่ชื่อว่า “ซิทรูลีน” มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ และฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือดให้ทำงานได้ดี ช่วยให้นกเขาแข็งแรง สามารถนำแตงโมมาทำเป็นน้ำปั่นหรือรับประทานเนื้อแตงโมสดก็ได้คุณประโยชน์กับนกเขาเช่นกัน

ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานเป็นอย่างแรก เพื่อช่วยให้นกเขาที่เป็นของเรา แข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อนกเขาไม่ขันคุณผู้ชายทั้งหลายจะเกิดความสูญเสียความมั่นใจและส่งผลต่อสภาพจิตใจได้เช่นกัน

หากเกิดอาการนกเขาไม่ขันมาเป็นเวลานานแล้ว ควรเข้าพบแพทย์และแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้การรักษานกเขาไม่ขัน ที่มีชื่อว่า Shock Wave เป็นการรักษาอาการนกเขาไม่ขันยโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่เจ็บ และยังช่วยให้นกเขากลับมาฟิตได้เหมือนเดิม

คลีนิกเวชกรรม สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ คลีนิกสำหรับผู้ชาย อันดับ 1, พื้นที่ที่เข้าใจผู้ชาย พร้อมรักษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับท่านชาย ไม่ว่าจะเป็นการขริบไร้เลือด, การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ, รวมถึงปัญหาสุขภาพผิวสำหรับชายๆ รักษาหัวล้านด้วยสเต็มเซลล์ ปลูกผมถาวรเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ หรือท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ.