สลายไขมันหน้าท้อง เฉพาะจุด

ไขมันหน้าท้อง จัดเป็นไขมันส่วนที่ลดได้ยากที่สุด เพราะเป็นไขมันส่วนแรกที่ร่างกายจะสะสมเป็นพลังงานสำรอง แต่เป็นไขมันส่วนสุดท้ายที่ร่างกายจะนำไปใช้ แม้มีการออกกำลังกายจนลดไขมันมวลรวมได้ แต่หน้าท้องและห่วงยางจะลดลงช้าและน้อยกว่าส่วนอื่นมาก ตามลำดับการสะสมไขมันของร่างกาย โดยเราก็ไม่สามารถออกกำลังกายเฉพาะส่วน เพื่อกำหนดให้ลดไขมันในส่วนนั้นได้

สลายไขมัน (Mesolipolysis)

การลดไขมันเฉพาะส่วนจึงต้องอาศัยตัวช่วยพิเศษ คือการฉีดสลายไขมัน (mesolipolysis) ซึ่งจะใช้เข็มขนาดเล็กมากส่งตัวยาที่มีคุณสมบัติทำให้ผนังเซลล์ไขมันแตกออกลงยังชั้นไขมันโดยตรง เพื่อละลายก้อนไขมันให้เล็กลง มวลไขมันจะแตกตัวและมีพื้นที่ผิวมากขึ้นจนละลายน้ำได้ จะถูกขับออกได้ทางเหงื่อและปัสสาวะได้ง่าย โดยเมื่อไขมันบริเวณนั้นแตกตัวตามการฉีดสลายไขมัน ร่างกายจึงสามารถลัดลำดับการสะสมไขมัน แล้วนำไขมันส่วนนั้นมาใช้ได้ก่อนส่วนอื่นได้ ยิ่งควบคู่กับการออกกำลังกาย ไขมันหน้าท้องจึงลดลงก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อเหมือนการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว

การสลายไขมันด้วย Fatbody

กลไกการทำงานของตัวยาสลายไขมัน ส่วนประกอบสำคัญของตัวยาสลาบไขมัน คือ Deoxycholic Acid ซึ่งเป็นอนุพันธุ์ของน้ำดี (Bile) ผลิตขึ้นที่ตับอ่อน และจะหลั่งเมื่อมีการย่อยไขมันในกระเพราะอาหาร เมื่อนำมาฉีดเข้าชั้นไขมันจะจำลองการส่งสัญญาณ เพื่อกระตุ้นการ metabolism ของเซลล์ไขมัน ทำให้ ก้อนไขมันเชิงซ้อน (Triglyceride) สลายตัวออกเป็นไขมันเชิงเดี่ยว (Fatty Acid และ Glycerol) และ ถูกขับออกตามระบบเผาผลาญของร่างกาย ในรูปของการใช้พลังงาน ส่งผลให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กลง จนทำให้รูปร่างส่วนเกินค่อยๆ หายไปในที่สุด

เมื่อนำมาฉีดเข้าชั้นไขมันจะจำลองการส่งสัญญาณ เพื่อกระตุ้นการ metabolism ของเซลล์ไขมัน ทำให้ ก้อนไขมันเชิงซ้อน (Triglyceride) สลายตัวออกเป็นไขมันเชิงเดี่ยว (Fatty Acid และ Glycerol) และ ถูกขับออกตามระบบเผาผลาญของร่างกาย ในรูปของการใช้พลังงาน ส่งผลให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กลง จนทำให้รูปร่างส่วนเกินค่อยๆ หายไปในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
การสลายไขมันด้วย Fatbody​

โดยมี L-canitine ช่วยเร่งและเพิ่มอัตราการลำเลียงไขมันเชิงเดี่ยวที่แตกตัวแล้ว ไปเผาผลาญเป็นพลังงานใน cell ทำให้ไขมันถูกใช้เป็นพลังงานมากกว่าสภาวะปกติถึง 3 เท่า ไขมันส่วนเกินเฉพาะส่วนจึงลดลงโดยไม่ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงไปด้วย Mesolipolysis สามารถแก้ปัญหาไขมันสะสมเฉพาะจุด เช่น หน้าท้อง, ห่วงยาง, นมสาว โดยตัวยาสูตรเฉพาะ  จะทำให้เซลล์ไขมันแตกตัวและปลดปล่อยไขมันออกมา ส่งผลให้เซลล์หดตัวมีขนาดเล็กลง จนทำให้รูปร่างส่วนเกินค่อยๆ หายไปในที่สุด

ผลลัพธ์การรักษา

review-fat-001before review-fat-001after
review-fat-002before review-fat-002after
review-fat-003before review-fat-003after
review-fat-004before review-fat-004after

ผลลัพธ์การรักษา