นกเขาไม่ขัน ไม่แข็งตัว เกิดจากอะไร?

ผู้ชายหลายท่านอาจจะรักษาอาการ ขนเขาไม่ขัน
หรือ น้องชายไม่แข็งตัว ด้วยวิธีการที่ผิดๆ
เพราะไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร?

ed05

การแข็งตัวของเพศชายเกิดจากกลไก 3 ส่วนทำงานร่วมกันคือ
1. สมองมีสิ่งเร้าและเกิดอารมณ์ร่วม
2. มีการส่งสัญญาณผ่านระบบประสาท
3. จากนั้นอวัยวะตอบสนองโดยการส่งเลือดผ่านหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กมากักในเนื้อเยื่อฟองน้ำในองคชาติ  

หากกลไกอย่างหนึ่งบกพร่องไป ก็จะเกิดปัญหาการแข็งตัวขึ้น  เช่น ในคนไข้ฮอร์โมนเพศชายต่ำมักสูญเสียกลไก ข้อ 1
คือไม่มีอารมณ์ร่วม ความต้องการทางเพศลดลง ก็ไม่เกิดการแข็งตัว หรือกรณีที่คนไข้ประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลัง เส้นประสาทถูกทำลาย ก็อาจมีปัญหาไม่แข็งตัวด้วยกลไก ข้อ 2
อย่างไรก็ตาม จากสถิติพบว่าคนไข้ชายที่มีปัญหาการแข็งตัวมากกว่าร้อยละ 85%  มีปัญหาไม่แข็งตัวจากกลไข ข้อ 3
มีความบกพร่องของระบบหลอดเลือดฝอยในองคชาติ  หลอดเลือดฝอยตีบ มีไขมันอุดตัน รวมถึงคนไข้ที่มีภาวะเบาหวานซ่อนเร้น ซึ่งมันมีการอักเสบของผนังหลอดเลือดฝอย

ไม่แข็ง แข็งบ้างไม่แข็งบ้าง แข็งไม่นาน แข็งแต่ไม่แน่น
คือ กลุ่มอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ปัญหาในการแข็งตัวมันจะพัฒนาจากน้อยไปหามาก ในระยะเริ่มต้นคนไข้อาจรู้สึกว่าอวัยวะเพศไม่แข็งตัวแน่นดีเหมือนก่อน หรือไม่ได้เร็วเหมือนก่อน  เมื่อหลอดเลือดฝอยองคชาติเสื่อมมากขึ้น  จึงปรากฏอาการแข็งบ้างไม่แข็งบ้าง ขณะจะสอดใส่ก็อ่อนตัว   หรือเริ่มไม่สามารถคงการแข็งตัวไว้ได้ แข็งได้ไม่นานก็อ่อนตัว  อาการเหล่านี้อาจเป็นบางครั้งบางคราว และถี่ขึ้นเรื่อยๆ ตามการพัฒนาของโรค จนกระทั่่งไม่สามารถแข็งตัวสอดใส่ได้เลย หรือไม่แข็งตัวเลยในที่สุด

เนื่องจากปัญหาไม่แข็งตัว เป็นภาวะทางอายุรกรรม  คือเกิดขึ้นตามความเสื่อมของร่างกายตามอายุ  คนไข้ส่วนใหญ่มักไม่ได้สังเกต หรือไม่ได้ใส่ใจตั้งแต่เริ่มมีอาการในช่วงแรก  คนไข้ที่เข้ามาพบแพทย์มักมีอาการของโรคที่พัฒนามาแล้วไม่ต่ำกว่า 4ปี  ยิ่งคนไข้เข้ามาพบแพทย์เร็วเท่าไหร่  การรักษาก็ยิ่งได้ผลดี  รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อยลงเท่านั้น

ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือโรค อี ดี ED Erectile dysfunction

ไม่แข็งตัว รักษาได้อย่างไรบ้าง ?

การรักษาไม่แข็งตัวแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
1. การรักษาอาการไม่แข็งตัวด้วย ยา
2. การรักษาที่ต้นเหตุ แก้ปัญหาที่หลอดเลือดฝอยในองคชาติ
3. การรักษาด้วย การผ่าตัดฝังแกนอวัยวะเพศเทียม

รักษาการไม่แข็งตัวด้วย ยา 
การใช้ยารับประทาน หรือยาฉีด ได้แก่ การให้ยาในการรักษาผุ้ป่วยโรคหัวใจในกลุ่ม pde-5 ซึ่งมีหลายชนิด เช่น 
Sinadefil, Tadalafin ยาในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ขยายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดสามารถส่งมาที่องคชาติได้มากขึ้น
ข้อดีคือ ได้ผลทันที คนไข้ไม่ต้องรอผลการรักษา
ข้อเสียคือ เป็นเพียงการแก้ปัญหาตามอาการ
เพื่อให้คนไข้มีเพศสัมพันธ์ได้เป็นครั้งๆไป ไม่ได้รักษาการไม่แข็งตัวที่สาเหตุปัญหา นอกจากนี้ ยายังมีผลข้างเคียงเช่น ทำให้หน้ามืด ตาพร่า ใจสั่น และต้องระมัดระวังการใช้ยาอื่นๆ ในกลุ่มที่มีไนไตรท์ คนไข้มักต้องใช้ยาในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสาเหตุของหลอดเลือดฝอยเสื่อมไม่ได้ถูกรักษา  และคนไข้มักพัฒนาอาการ “ติดยา” คือ รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ยาเสมอถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

รักษาหลอดเลือดฝอยในองคชาติ แก้ปัญหาการไม่แข็ง
เป็นการรักษาอาการไม่แข็งตัวที่ต้นเหตุ ด้วยเครื่องมือแพทย์ชนิด Linear Shockwave Therapy (LSWT) LSWT คือการส่งคลื่นช็อคเวฟพลังงานอ่อนในรูปแบบเส้นตรงลงไปยังเนื้อเยื่อฟองน้ำในองคชาติ เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในระบบเส้นเลือดฝอย  และทำให้เกิดเส้นเลือดฝอยขนาดเล็กแตกแขนงสมบูรณ์เพิ่มขึ้นภายในองคชาติ  
ข้อดีคือ  เป็นการรักษาที่ต้นเหตุของปัญหาโดยตรง การรักษาทำได้ง่ายโดยใช้อุปกรณ์ LSWT สัมผัสบนองคชาติโดยตรง
ไม่มีความเจ็บปวดระหว่างการรักษา และใช้เวลาสั้นเพียง 30 นาที  คนไข้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยมักสักเกตุการแข็งตัวที่ดีขึ้นภายใน 24ชั่วโมง ส่วนคนไข้ที่มีอาการมากขึ้น จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3ครั้งขึ้นไป  
ข้อเสียคือ ไม่เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการใช้เพื่อมีเพศสัมพันธ์ทันที

รักษาการไม่แข็งตัวด้วย การผ่าตัดฝังแกนอวัยวะเพศเทียม
วิธีนี้มักถูกเลือกเป็นวิธีสุดท้ายที่เลือกใช้ เหมาะกับผู้ที่รักษาการไม่แข็งตัวด้วยวิธีอื่นๆ ไม่ได้ผล และมักจำเป็นกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจ เบาหวานค่อนข้างรุนแรง หรือมีประวัติการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

Linear-SWT รักษาอาการนกเขาไม่ขัน ไม่แข็งตัว โดยตรงที่ต้นเหตุ

(Linear Shockwave Theraphy : LSWT)
จึงเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ เพราะการรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ส่งพลังงานไปกระตุ้นเนื้อเยื่อฟองน้ำ (Corpus Carvonosum) ในอวัยวะเพศชายให้เกิดการสะเทือนแบบอ่อนและเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Neovasculalization) ทำให้การไหลเวียนตลอดจนการคั่งของเลือดดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการไม่แข็งตัวที่ต้นเหตุอย่างถาวร และยังไม่ต้องทนกับผลค้างเคียงของการใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอีกด้วย

Shock Wave Linear-SWT
รักษาน้องชายไม่แข็งตัว
มีผลงานวิจัยรับรอง

“ กว่า 80% เกิดจากความเสื่อมหลอดเลือดฝอย ”
ในแกนอวัยวะเพศ Corpus Carvonosum ที่มีหน้าที่ในการพยุงการแข็งตัว ( Erection ) โดยเมื่ออายุมากขึ้น หลอดเลือดในอวัยวะเพศอาจมีการฝ่อและหดแคบลง หรืออาจตีบลงจากไขมัน การไหลเวียนของเลือดใน Corpus Carvonosum จึงไม่เพียงพอต่อการพยุง”ความแข็ง” อวัยวะเพศชายจึงแข็งตัวได้ไม่เต็มที่ หรือแข็งตัวได้ไม่นานเหมือนเดิม จนกระทั่งไม่แข็งตัวเลยในที่สุด

“Gentle Clinic” เราคือผู้นำด้านความเชี่ยวชาญการดูแลปัญหาสุขภาพเพศชาย รักษาอาการน้องขายไม่แข็ง ปัญหานกเขาไม่ขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมาตรฐานครื่องช็อคเวฟแบบเส้นตรง “Linear Shockwave Theraphy : LSWT” ซึ่งเป็นเครื่องมื่อเฉพาะทาง ที่ออกแบบมาให้แนบกันน้องชายได้พอดี และกระจายพลังงานได้อยากทั่วถึง โดยไม่ทำให้เกิดการเจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น ใช้เวลารักษาเพียง 30 นาที พร้อมบริการเป็นส่วนตัว และอยู่ในความดูแลของทีมแทพย์

ข้อดีของการรักษา ด้วย Linear Shockwave Theraphy : LSWT

(1) Linear-SWT รักษาที่ต้นเหตุ​

การรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง ประเภทคลื่นกระแทกแบบเส้นตรง จะส่งพลังงานไปกระตุ้นเนื้อเยื่อฟองน้ำ (Corpus Carvonosum) ในอวัยวะเพศชายให้เกิดการสะเทือนแบบอ่อนและเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Neovasculalization)

(2) รักษาง่าย ไม่ต้องใช้ยา

การรักษาแต่ละครั้งจะใช้คลื่นจำนวน 3600-4000 Shot ใช้เวลาเพียง 30 นาที ปล่อยพลังงานครอบคลุมแกนอวัยวะเพศทั้งส่วนแกน โดยระหว่างการรักษาคนไข้จะไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการรักษาที่ง่ายและปลอดภัย พบการตอบสนองต่อการรักษาได้รวดเร็วในเวลา 2 – 3 วัน

(3) Linear-SWT มีงานวิจัยรับรอง​

จากผลศึกษามีรายงานทางการแพทย์ที่ชัดเจนถึงการเกิดระบบเส้นเลือดฝอยใหม่ หลังจากการรักษาแล้ว 6 เดือน และจากการวัดผลอย่างเป็นระบบ และพบว่า คนไข้มากกว่า 85% มีการแข็งตัวที่ดีขึ้นภายใน 1 เดือน Linear Shockwave Theraphy : LSWT ยังมีข้อยืนยันด้วยการรับรองการวิจัยจาก Electromagnetic Shock Wave Treatment (ESWT)

น้องชายไม่แข็ง นกเขาไม่ขั้น รักษาได้
(ลูกค้าผู้ใช้บริการจริง)

Play Video

ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Play Video

ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

Play Video

ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น

พร้อมยินดีให้คำปรึกษา

เจนเทิล คลีนิก เปิดให้บริการเวลา 12.00 – 20.00 น.