ผมร่วง ผมบาง Hair stemcell 01

ผมร่วง ผมบาง
ผิดปกติคืออะไร?

ผมร่วงผมบางแบบพันธุกรรม มีลักษณะอาการและรูปแบบที่ชัดเจน คือ มี ผมร่วงแบบผิดปกติมากกว่า 100 เส้นต่อวัน หรืออาจจะมากกว่านั้น จนเป็นสาเหตุทำให้เส้นผมน้อยลงและกลายเป็นอาการ “ผมบาง” ในที่สุด 

โดยอาการผมร่วงนั้นจะเริ่มเกิดตามตั้งแต่แนวไรผมด้านหน้าทางซ้ายและขวา หรืออาจจะเกิดตรงกลางกระหม่อมในผู้ชาย หรือ ตรงแสกกลางในผู้หญิง โดยหากไม่ได้รับการรักษา อาการผมร่วงผมบางจะพัฒนารุนแรงขึ้นจน “ศีรษะล้าน”ได้ 

เราสามารถแบ่งอาการ ผมร่วง ผมบาง
ที่บพบ่อย 
ได้เป็น 4 อาการหลักๆดังนี้

ผมร่วง ผมบาง เกิดจากสาเหตุใด?

ภาวะของ ผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน Androgenic Alopecia (AGA) ส่วนมากกว่า 80% เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ตามอายุ และ สาเหตุทางพันธุกรรม ทำให้รากผมมีความไวต่อฮอร์โมน Dihydrotestosterone (DHT)

ฮอร์โมน DHT จะออกฤทธิ์ต่อขนาดของกระเปาะผม (hair-bulge) ส่งผลต่อกระบวนการผลิตเนื้อผม (hair-shaft) ทำให้รากผมเกิดใหม่เส้นเล็กลง เปลี่ยนจากเส้นผมที่หนาชนิด Terminal hair ไปเป็นเส้นผมลีบบางชนิด Vellas hair 

ซึ่งเราสามารถยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายตามธรรมชาติตัวหนึ่งได้ โดยการกินยา Finasteride แต่จำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต และอาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพทางเพศได้ 

ยังมีอีกทางเลือกที่สามารถอาศัยวิธีทางชีวภาพทำให้รากผมมีความทนต่อฮอร์โมน DHT ได้มากขึ้นด้วยวิธีการรักษา ผมร่วง ผมบาง ไร้ผลข้างเคียง ด้วย Stemcell Theraphy เป็นวิธีอาศัย Growth-Factor ช่วยฟื้นฟูเซลล์รากผม โดยไม่ต้องกินยา ไม่ต้องผ่าตัดปลูกผม

Hairstemcell-4

รักษาผมร่วง ผมบาง โดยไม่ใช้ยา

Growth-Factor เป็นเครื่องมือกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ VEGF (Vascular Endothelial Growth-Factor) ที่จะสร้างระบบหลอดเลือดฝอยขึ้นใหม่ เพื่อนำส่งสารอาหารและอ๊อกซิเจนไปหล่อเลี้ยงและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็งแรงขึ้น

Hairstemcell-3

VEGF Stemcell
รักษาผมร่วง ผมบาง ได้ผลดีจริง

ที่ Gentle Clinic เราสามารถสกัด VEGF โดยนำเลือดของคนไข้ในแต่ละบุคคลมาสกัด Platelet หรือ PRP (Platlet-rich plasma) และนำมาผ่านกระบวนการ Cellysis อีกทีเพื่อให้ปลดปล่อย VEGF และ Stemcell ปริมาณสูงออกมาได้อย่างมีประสิทะิภาพ ก่อนจะนำไปฉีดกลับให้คนไข้ เพื่อเข้าไปซ่อมแซมรากผม

VEGF Stemcell รักษาผมร่วง ผมบาง ช่วยกระตุ้นการสร้างระบบหลอดเลือดฝอยขึ้นใหม่ในรากผม กระตุ้นให้เกิดการงอกรากผมใหม่ และยืดระยะเวลาการหลุดร่วงของเส้นผม หลังการรักษาด้วยโปรแกรม VEGF Stemcell คนไข้จะรู้สึกได้ว่าผมร่วงน้อยลงชัดเจน และส่งผมดีให้เส้นผมจะหนาแน่นเต็มพื้นที่ขึ้นตามลำดับ โดยเมื่อตรวจดูรากผมด้วยกล้องกำลังขยายสูง microscrope จะพบว่าผมเส้นเล็กลีบ vellus-hair จะกลับมามีเนื้อผมหนาแน่นเป็น Terminal Hair เรียกปรากฎการณ์ย้อนกลับนี้ว่า Terminalization

ผมร่วง ผมบาง Hair stemcell 07
ผมร่วง ผมบาง Hair stemcell 09

ผลลัพธ์การรักษา ผมร่วง ผมบาง

review-001before review-002afer
ผมบาง Hair stemcell promotion
Gentle Clinic พร้อมให้บริการ

คลีนิกเวชกรรม สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ คลีนิกสำหรับผู้ชาย อันดับ 1

ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น